Co dalej z poszerzeniem granic Koszalina?

2022-06-29 17:06
Koszalin chce się powiększyć. Co na to mieszkańcy?
Autor: materiały prasowe Koszalin chce się powiększyć. Co na to mieszkańcy?

Znamy rekomendację Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przyłączenia trzech sołectw do Koszalina.

MSWiA pozytywnie zaopiniowało wniosek miasta o przyłączenie Kretomina i części Starych Bielic, negatywna rekomendacja dotyczy Mścic. Argumentacja jest taka, że Mścice to przede wszystkim tereny wiejskie. Natomiast Kretomino i część Starych Bielic są to już tereny zurbanizowane i bezpośrednio przylegają do miasta.

Projekt rozporządzenia trafi teraz do Rady Ministrów, która podejmie ostateczną decyzję w sprawie zmiany granic i powinniśmy ją poznać jeszcze w lipcu. Samo przyłączenie sołectw do Koszalina ma nastąpić 1 stycznia 2023 roku.

Listen to "Jak rekomendację MSWiA przyjął prezydent Koszalina Piotr Jedliński?" on Spreaker.