"Czerwona szopa" w rękach Ustki

2020-03-05 14:53
Czerwona szopa wróciła do Ustki
Autor: brak danych

Miasto Ustka otrzymało od powiatu słupskiego historyczną siedzibę ratowników morskich.

Czerwona Szopa jest w dobrych rękach mówi Paweł Lisowski, starosta słupski, który podsumował podpisanie aktu notarialnego przekazującego własność budynku miastu Ustka. W uroczystości udział wzięli także Rafał Konon, wicestarosta słupski oraz Jacek Graczyk, burmistrz Ustki. Dokument podpisano w obecności notariusza Pawła Dworczyńskiego. Cieszymy się, że ten obiekt wraca do miasta. Ma on duże znaczenie historyczne, gdyż powstał w XIX wieku. Dziękuję Staroście oraz Zarządowi Powiatu za tę decyzję. Dzięki niej będziemy mogli wpisać ten budynek w plany zagospodarowania obszaru starego miasta i uczynić z niego dodatkową atrakcję zarówno dla naszych mieszkańców, jak i turystów - mówił podczas uroczystości włodarz Ustki. Burmistrz powołał dwa zespoły, które będą zajmowały się "Czerwoną szopą". Pierwszy, pod kierownictwem zastępcy burmistrza, zajmie się oceną stanu technicznego budynku i harmonogramem niezbędnych prac. Drugi, pod kierownictwem sekretarza miasta, opracuje plany jego docelowego wykorzystania. Nieodpłatne przekazanie budynku nastąpiło z przeznaczeniem na cele publiczne – celem realizacji zadań własnych Miasta Ustka w zakresie działalności kulturalno – edukacyjnej i promocyjno – turystycznej, a także z zakresu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa obywateli oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Początki Czerwonej Szopy (dawnej baza ratowników) sięgają 1867 roku kiedy to wzdłuż całego wybrzeża powstawały szopy ze sprzętem do ratowania załóg statków - katastrof na morzu było w tamtych czasach wiele. Drewnianą szopę w 1887 roku zastąpił budynek z czerwonej cegły - ufundowany ze składek pracowników poczty i telegrafu dla uczczenia 90. urodzin cesarza Wilhelma I. W szopie trzymano konie, przechowywano tam też 2 wozy ze specjalnymi kołami, które nie grzęzły w piasku. W latach 1867 - 1945 usteccy ratownicy uratowali 166 rozbitków. Baza mieściła się tu aż do 2010 roku. Q