Czterech duchownych otrzymało medale "Za zasługi dla Koszalina”

2022-06-23 16:44
Czterech duchownych otrzymało medale Za zasługi dla Koszalina”
Autor: Magda Wanowska-Miksa Czterech duchownych otrzymało medale "Za zasługi dla Koszalina”

Medalem "Za zasługi dla Koszalina” wyróżnieni zostali: ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej bp Edward Dajczak, ks. Radosław Siwiński, założyciel Domu Miłosierdzia Bożego, ks. Jarosław Krylik, wieloletni proboszcz koszalińskiej parafii pw. Św. Matki Teresy z Kalkuty oraz ks. Andrzej Hryckowian, proboszcz parafii pw. Św. Wojciecha w Koszalinie.

Biskup Edward Dajczak, który od 15 lat jest ordynariuszem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, a ta 15. rocznica przypadła właśnie dziś- 23 czerwca, podkreślił, że ten medal to wyróżnienie dla całej diecezji:

-Myślę, że to przede wszystkim dla diecezji jest ważne, że w 50- lecie zostaliśmy zauważeni w mieście, które jest stolicą diecezji. Cieszymy się, że nas wyróżniono.

Biskupa Dajczaka doceniono przede wszystkim za działalność duszpasterską na rzecz Koszalina w sferze duchowej i materialnej. Zauważono działanie biskupa związane ze sferą inwestycyjną, takie jak: remont katedry i sąsiedniego kościoła pw. Św. Józefa oraz budowę nowej siedziby Stowarzyszenia Civitas Christiana, a także zaangażowanie w organizację zlotów i akcji ewangelizacyjnych na rzecz młodych.

Ks. Radosław Siwiński, zdaniem kapituły, wyróżnił się determinacją i otwartością serca oraz umiejętnością zaangażowania ludzi w niesienie pomocy osobom potrzebującym. Dzięki działalności księdza w Domu Miłosierdzia Bożego wielu koszalinian zdołało przezwyciężyć swoje problemy i na nowo zaangażować się w życie społeczne miasta.

Dbałością o dziedzictwo kulturowe koszalińskich świątyni, a w szczególności remont kościoła w Jamnie wpisał się w historię Koszalina nagrodzony medalem ks. Jarosław Krylik. Z kolei ks. Andrzej Hryckowian został zauważony m. in. za ogromne zaangażowanie w rozwój społeczności lokalnej i wrażliwość na krzywdę drugiego człowieka.

Listen to "Medale "Za zasługi dla Koszalina"" on Spreaker.

Medale wyróżnionym duchownym wręczyli prezydent Koszalina Piotr Jedliński i Jan Kuriata, przewodniczący koszalińskiej Rady Miejskiej na początku dzisiejszej sesji. Laudację na temat biskupa i kapłanów wygłosił wiceprezydent Koszalina Przemysław Krzyżanowski.

Medale wyróżnionym duchownym wręczyli prezydent Koszalina Piotr Jedliński i Jan Kuriata, przewodniczący RM.
Autor: Magda Wanowska-Miksa Medale wyróżnionym duchownym wręczyli prezydent Koszalina Piotr Jedliński i Jan Kuriata, przewodniczący RM.
Listen to "Laudacja na temat duchownych- wiceprezydent Koszalina Przemysław Krzyżanowski" on Spreaker.