Czy słupszczanie zapłacą więcej za odpady?

2022-09-27 17:02
Segregacja śmieci
Autor: pixabay.com/manfredrichter

28 września, podczas sesji Rady Miejskiej w Słupsku radni zadecydują czy mieszkańcy zapłacą w przyszłym roku więcej za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Na szczęście, miasto proponuje niewielką podwyżkę -tylko o 50 gr. Nowa wysokość opłat miałaby obowiązywać od przyszłego roku.

Podniesienie stawki o 50 gr. spowodowałoby wzrost dochodu z tytułu opłat uiszczanych przez mieszkańców o prawie 447 tys. zł. To pozwoliłoby zabezpieczyć szacowany wzrost przyszłorocznych wydatków związanych z funkcjonowanie systemu odbioru odpadów oraz pozwoliłoby na zwiększenie częstotliwości odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, o co prosiły słupskie spółdzielnie mieszkaniowe.

Aktualnie elektroodpady oraz wielkogabaryty odbierane są 12 razy w roku w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne. Zwiększenie częstotliwości ich odbioru do 16 razy w roku – dodatkowo po jednym odbiorze w każdym kwartale, spowoduje wzrost kosztów usługi świadczonej przez podmiot realizujący odbiór odpadów komunalnych na terenie Słupska o około 150 tys zł. W rezultacie proponowana zmiana stawki o 50 gr wypracuje ewentualną rezerwę w kwocie ok. 300 tys. zł.

-My mamy obowiązek zracjonalizować tę stawkę i uwzględnić jak będą się zmieniały koszty w przyszłym roku, a na pewno nie będą maleć. Dodam, iż łączna miesięczna kwota faktur wykonawcy za usługi związane z gospodarką odpadami komunalnymi wynosi ponad 1,3 mln zł, a więc te 300 tys. zł będzie nam w przyszłym roku na pewno bardzo potrzebne

-mówi Katarzyna Guzewska ze słupskiego magistratu.

Jeśli radni przegłosują uchwałę, to od nowego roku w Słupsku stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych będzie wynosić 21,50 zł od mieszkańca i 19,50 zł miesięcznie od mieszkańca – dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych.

Listen to "Katarzyna Guzewska, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz prezydent Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka" on Spreaker.