Dodatkowe 1,7 mln zł na dożywianie dzieci, młodzieży i osób starszych otrzymają 34 zachodniopomorskie gminy

2021-08-17 18:24
Ciepły posiłek dla potrzebujących.
Autor: pixabay

Duże wsparcie dotrze do Koszalina, Szczecinka oraz Białogardu.

Dodatkowe środki na dożywianie dzieci, młodzieży i osób starszych otrzymają 34 zachodniopomorskie gminy. Wojewoda Zbigniew Bogucki podpisał aneksy do umów, na podstawie których rządowa dotacja wzrośnie w tym roku o ponad 1,7 mln zł. Tym samym maleją wydatki tych gmin na zapewnienie posiłków osobom potrzebującym. Wsparcie dotrze także do naszego regionu. Koszalin otrzyma 790 tys. zł, Szczecinek – 715 tys. Zł, a Białogard– 600 tys. zł. Z pieniędzy dofinansowane zostaną posiłki wydawane w stołówkach i dowożone osobom dorosłym, w tym niewychodzącym z domu np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność, które nie są w stanie same przygotować sobie gorącego posiłku. Pierwsza transza środków na realizację programu Posiłek w szkole i w domu na 2021 r. w wysokości ponad 22 mln zł trafiła do wszystkich 113 zachodniopomorskich gmin w lutym. M. W-M.