Dodatkowe ponad 10 mln zł na pomoc społeczną w regionie

2023-02-06 15:28
Dotacje
Autor: Magda Wanowska-Miksa Umowy samorządowcy odebrali dziś w Koszalinie.

Dodatkowe środki na pomoc społeczną trafiły do wszystkich miast i gmin województwa zachodniopomorskiego. Wsparcie pochodzi z budżetu państwa. Ponad 10 mln zł otrzymały 54 gminy z części wschodniej województwa.

Dziś w delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie samorządowcy i kierownicy ośrodków odebrali umowy od wicewojewody zachodniopomorskiego Tomasza Wójcika, który podkreślał, że pomoc społeczna to także sprawa państwa:

-Pomoc społeczna jest zadaniem własnym samorządów, a w szerszym kontekście jest to zadanie administracji publicznej. Dlatego rząd uruchomił szereg programów, w tym asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, opiekę wytchnieniową czy też asystenta rodziny. Cieszę się, że samorządowcy składają wnioski i sięgają po te pieniądze, a mieszkańcy korzystają z takiej opieki.

Najwięcej, bo ponad 1,2 mln zł otrzymał Koszalin. Środki przeznaczy na bieżące funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych.

-To instytucja, która zajmuje się szeroko rozumianą pomocą, od usług opiekuńczych przez pomoc mieszkańcom w otrzymaniu różnych zasiłków, czy wsparcie w codziennym funkcjonowaniu tych najbardziej potrzebujących. Myślę, że te pieniądze bardzo się do tego również przyda

-mówi prezydent miasta Piotr Jedliński.

Dotacje przyznano według dwóch ustawowych kryteriów: wykorzystania przez gminę dotacji w 2021 r. na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz liczby pracowników socjalnych.

W sumie do 113 zachodniopomorskich gmin trafiło ponad 27 mln zł.

Listen to "Dotacje dla ośrodków pomocy społecznej" on Spreaker.