Dofinansowanie dożywiania w gminach

2020-02-13 15:23
W oddanej do użytku pod koniec grudnia jadłodajni przygotowano śniadanie Wielkanocne dla najbardziej potrzebujących.
Autor: www.dommilosierdzia.pl

113 gmin otrzyma rządowe dofinansowanie na zapewnienie posiłków osobom potrzebującym. Wicewojewoda Marek Subocz podpisał z samorządami umowy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. W sumie przekazano na ten cel zachodniopomorskim gminom ponad 20,5 mln zł z budżetu państwa. „Pomoc może być udzielana w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo przekazania produktów żywnościowych” - mówi wicewojewoda Marek Subocz.

Kwota dofinansowania jest adekwatna z zapotrzebowaniem na dożywianie, w różnych gminach przedstawia się to różnie, najczęściej jednak związane jest z ilością mieszkańców i odsetkiem potrzebujących pomocy. To pierwsza transza w tym roku. W razie potrzeby dodatkowe środki na realizację programu Posiłek w szkole i w domu będą uruchamiane w czerwcu i sierpniu. Według szacunków, w minionym roku z tej formy pomocy w woj. zachodniopomorskim skorzystało niespełna 37 tys. osób. (AGu)

umowy na dożywianie