Dotacje ministerialne na renowacje kościołów w Pile i Szczecinku

2020-03-04 15:15
Kościół pw. NNMP w Szczecinku z przełomu XIX i XX w.
Autor: www.nnmp.szczecinek.pl

Wsparcie otrzymają: parafia św. Antoniego w Pile i parafia mariacka w Szczecinku

Parafia pw. św. Antoniego w Pile otrzymała 300 tys. zł dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pieniądze przeznaczone będą na prace remontowo- konserwatorskie ścian prezbiterium i kaplic przy prezbiterium. Dotacja z tego ministerstwa trafi też to parafii mariackiej w Szczecinku. Kwota 150 tys. zł przeznaczona będzie na remont wnętrza wieży ponad stuletniego kościoła. Renowacja ma zapobiec destrukcji murów. O dofinansowanie z programu Ochrona zabytków starały się również kościoły w Sianowie, Drawsku Pomorskim, w Jamnie, Budzistowie a także parafia prawosławna w Wałczu. Tym razem parafie te nie otrzymały dotacji ministerialnej. Także Muzeum Okręgowe w Pile bez dofinansowania. Alicja Górska