Duszpasterstwa akademickie czekają na nowe osoby

2021-10-22 16:09
Duszpasterstwo Akademickie Koszalin
Autor: FB Duszpasterstwo Akademickie Koszalin Duszpasterstwo Akademickie Koszalin

Duszpasterstwa akademickie w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej działają w Koszalinie, Słupsku i w Pile. Wspólnoty tworzą młodzi ludzie, głównie studenci. Z początkiem nowego roku akademickiego, przypominają, że można do nich dołączyć.

Duszpasterstwo Akademickie w Koszalinie spotyka się w każdy wtorek o godz. 19.30 w Domu Akademickim przy parafii pw. Ducha Świętego. Jak podkreśla ich duszpasterz, ks. Remigiusz Szauer, jest to grupa dla każdego, także tego poszukującego. Można w niej pogłębić swoją wiarę, poznać siebie i osoby o podobnych wartościach, a nawet przyszłego męża czy żonę.

Słuchaj Ks. Remigiusz Szauer o koszalińskim Duszpasterstwie Akademickim

Duszpasterstwo Akademickie działa także w Słupsku. Grupa spotyka się w każdą środę o godz. 20.00 w sali na plebanii parafii pw. św. Jana Kantego. Spotkania, nazywane „Bez Kantu”, poświęcone są rozmowom o sprawach wiary, Kościoła czy Biblii. Duszpasterstwo angażuje się także w różnego rodzaju akcje charytatywne. Duszpasterz akademicki ks. Łukasz Bikun twierdzi, że członkowie DA stają się lepszymi ludźmi, rozwijają się społecznie oraz na polu wiary.

Słuchaj Ks. Łukasz Bikun o słupskim Duszpasterstwie Akademickim
da Słupsk
Autor: http://daslupsk.pl/ Członkowie słupskiego DA angażują się w akcję "Zupa dla bezdomnego"

Duszpasterstwo Akademickie działa także prężnie w Pile. Młodzież wspólnie czyta Pismo Święte, modli się, dyskutuje na ważne tematy, a także angażuje się w akcje charytatywne i ogląda dobre filmy. Ich spotkania odbywają się w każdą środę o godz. 19.00 w salce DA przy parafii NMP Wspomożenia Wiernych.