Ekologiczne przystanki, nowoczesne oświetlenie i usuwanie azbestu

2024-01-03 17:54
azbest
Autor: materiały prasowe

Do 12 stycznia 2024 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie czeka na wnioski samorządów w ramach dwóch nowych programów: EkoOświetlenie i EkoPrzystanek – każdy z budżetem w wysokości 3 milionów złotych. Oprócz tego do końca marca 2026 roku można aplikować o wsparcie na usuwanie azbestu.

Program EkoOświetlenie jest dedykowany jednostkom samorządu terytorialnego i związkom międzygminnym, które będą mogły przeznaczyć wsparcie – w formie pożyczki nawet do 100%, w tym 70% dotacji – maksymalnie 350 tys. zł – na modernizację oświetlenia zewnętrznego i montaż nowych punktów świetlnych. Prace mogą obejmować m.in. demontaż starych, wyeksploatowanych, opraw oświetleniowych, modernizację istniejących punktów zapalania oświetlenia czy montaż inteligentnego sterowania. Szczegóły: https://wfos.szczecin.pl/programy/ekooswietlenie-pilotaz

Program EkoPrzystanek – kolejny dedykowany gminom – ma w założeniu służyć finansowaniu budowy zielonych przystanków komunikacji miejskiej, ogrodów deszczowych i wertykalnych, a także tworzenia terenów zielonych. Dofinansowanie przewidziano w formie dotacji do 70% kosztów, maksymalnie 200 tysięcy złotych na gminę lub pożyczki do 100% wartości inwestycji. Budżet – podobnie jak programu EkoOświetlenie – to 3 mln zł. Szczegóły: https://wfos.szczecin.pl/programy/ekoprzystanek-pilotaz

Zachodniopomorscy Beneficjenci, którzy chcą usunąć azbest z dachów budynków na swoim terenie, mogą składać wnioski o dofinansowanie do 31 marca 2026 roku, przy czym termin realizacji zadania to maksymalnie 15 listopada 2026 r., a wypłata środków nastąpi nie później niż 31 grudnia 2027 roku. Nabór jest adresowany do jednostek samorządu terytorialnego i ich związków. Wsparcie na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych to maksymalnie 700 złotych za tonę, a dofinansowanie to dotacja do 100% kosztów. Szczegóły: https://wfos.szczecin.pl/programy/usuwanie-wyrobow-zawierajacych-azbest-czesc-2