Elektrowni wodnej w Rosnowie stuknęło 100 lat

2022-04-13 14:57
Eletrownia wodna w Rosnowie ma już 100 lat
Autor: media.energa.pl Eletrownia wodna w Rosnowie ma już 100 lat

To jedna 44 małych elektrowni wodnych zarządzanych przez Energę OZE. Ich moc wynosi ponad 40,MW. W 2021 roku wyprodukowały łącznie ok. 100 GWh energii elektrycznej.

Początki dzisiejszej elektrowni Rosnowo sięgają 1922 r. Znajduje się w głębi dużego kompleksu leśnego położonego na równinie białogardzkiej, na rzece Radew. Dla celów energetycznych wybudowano kanał derywacyjny o długości około 2662 m. Elektrownia korzysta z retencji jeziora rosnowskiego, zabezpiecza tereny przed powodzią i współpracuje z elektrownią wodną Niedalino wybudowaną w roku 1912.

W marcu 1940 roku, doszło do katastrofy budowlanej na jazie rzeki. Odwilż po bardzo mroźnej zimie spowodowała duży odpływ Radwi i zerwanie tamy na kanale rosnowskim. Fala powodziowa z potężnymi bryłami lodu dotarła daleko poza granice Koszalina, aż do rzeki Parsęty. Doszło do znacznych uszkodzeń budynków i mostów. Współcześnie we wszystkich elektrowniach wodnych stosuje się szereg zabezpieczeń i procedur, których zadaniem jest zapobieganie zdarzeniom podobnym do tego z 1940 roku na kanale rosnowskim.

Ze względu na swój charakter i usytuowanie, elektrownia Rosnowo jest elektrownią szczytową. Działa na prostej zasadzie, wykorzystując dwa zbiorniki wody położone na różnych poziomach. Kiedy woda jest spuszczana z górnego zbiornika do dolnego, energia potencjalna wody zmienia się na energię kinetyczną napędzając w ten sposób turbinę i generator, który przekształca ją w energię elektryczną.