Funkcjonariusze Służby Więziennej w Szkole Podstawowej nr 9 w Koszalinie.

2023-03-09 11:41
Warsztaty z młodzieżą przeprowadzili funkcjonariusze Służby Więziennej
Autor: MK Warsztaty z młodzieżą przeprowadzili funkcjonariusze Służby Więziennej

Przeprowadzili zajęcia z młodzieżą. Warsztaty dotyczyły prewencji przestępstw wśród nieletnich. Areszt śledczy w Koszalinie zaprasza również uczniów szkół licealnych na teren jednostki penitencjarnej. Jest to szansa zobrazowania młodzieży życia " za murami".

- W placówkach oświatowych w naszym regionie zajmujemy się promocją Służby Więziennej, jako świetnego pracodawcy, a także przestrzegamy dzieci i młodzież przed niebezpiecznymi zachowaniami, które w efekcie mogą doprowadzić do demoralizacji – powiedziała Radiu Plus Justyna Przygudzka - Krzemień z aresztu śledczego w Koszalinie.

Znowelizowana ustawa o Służbie Więziennej wprowadziła nowe zadania: edukację prawną młodzieży związaną z prewencją przestępstw. Zadania w zakresie prowadzenia edukacji prawnej nie są odmienne od tych, które Służba Więzienna realizowała dotychczas. Dzięki nowej regulacji działania edukacyjne mogą zostać skoordynowane na szczeblu ogólnopolskim. Służba Więzienna przygotowała dwa moduły zajęć: jeden na terenie jednostek penitencjarnych, drugi w placówkach oświatowych.

Listen to "Warsztaty w SP nr 9 w Koszalinie" on Spreaker.