Gimnazja w Koszalinie powyżej średniej wojewódzkiej i krajowej.

2014-06-25 16:12
Maturzyści podczas egzaminu
Autor: Fot: Wikipedia / Creative Commons

Znamy wstępne wyniki egzaminów gimnazjalnych.

Sportowe gimnazjum nr 1, gimnazja nr 6, 9 i 11. To koszalińskie szkoły, które uzyskały najlepsze wyniki w mieście. Znane są wstępne wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego. Z przedmiotami humanistycznymi uczniowie jakoś sobie radzą, gorzej jest z matematyką i naukami przyrodniczymi. Po raz kolejny wyniki całego województwa zachodniopomorskiego na tle wyników z całego kraju są słabe. Mimo słabych wyników z matematyki na tle innych regionów Polski Koszalin i tak znajduje się dość wysoko w rankingach. Uczniowie klasyfikują się powyżej średniej krajowej i wojewódzkiej. Ogółem do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło w Koszalinie prawie tysiąc uczniów. Wyniki są brane pod uwagę przy przyjęciu do szkoły średniej. Q

Małgorzata Czerwonka, nauczycielka matematyki w gimnazjum nr 5 w Koszalinie