Granty dla koszalińskich szkół

2021-12-10 14:52
umowa Koszalin
Autor: materiały prasowe

Ponad 2 tysiące uczniów z Koszalina zostanie objętych dodatkowym wsparciem psychologiczno-pedagogicznym. W 13 szkołach prowadzone będą zajęcia wyrównawcze dla dzieci, jak i dla uzdolnionej młodzieży.

Na ten cel Urząd Marszałkowski przekazał prawie 900 tys. zł. To fundusze unijne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Gmina Miasto Koszalin przystępuje do unijnego projektu, z którego mogą skorzystać zachodniopomorskie samorządy, które prowadzą szkoły i placówki oświatowe. Wysokość przyznanego dofinansowania wyniesie blisko 900 tys. zł. Koszt całkowity projektu szacuje się na ponad 940 tys. zł.

– Do tej pory chęć przystąpienia do projektu zadeklarowało blisko 90 samorządów – podkreślił w Koszalinie zachodniopomorski wicemarszałek Tomasz Sobieraj. – Część umów – dokładnie 33 porozumienia – już podpisano, część wniosków jest obecnie oceniana – przyznał członek Zarządu Województwa Stanisław Wziątek.

Dzięki przyznawanemu wsparciu w gminach i powiatach realizowane będą dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze m.in. z j. polskiego, matematyki, biologii, chemii, z zakresu przedmiotów zawodowych, a także warsztaty z psychoedukacji, antydepresyjne, wzmacniające samoocenę i motywację do nauki czy budowania pozytywnych relacji. Zaplanowano także zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz rozwijające uzdolnienia. Wartość całego projektu to 16,5 mln zł.

umowa zawarta
Autor: materiały prasowe

Gmina Miasto Koszalin pozyskała prawie 900 tys. zł. Umowę wsparcia podpisali wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj oraz zastępca prezydenta Przemysław Krzyżanowski. Z pomocy skorzystać ma w sumie 13 szkół. To ponad 2 tys. uczniów. Koszt całkowity zadania wyniesie ponad 940 tys. zł. Dodatkowe zajęcia obejmą warsztaty psychoedukacyjne, plastyczne, taneczne, teatralne, kreatywności i motywacji, a także aktywności związane z cyberprzemocą i używaniem internetu, konsultacje związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu czy porady logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, jak i emocjonalno-społeczne.

Szkoły objęte wsparciem w Koszalinie to: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Olimpijczyków, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Zdobywców Kosmosu, Szkoła Podstawowa nr 5 im. UNICEF, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Narodowego Święta Niepodległości w Koszalinie , Szkoła Podstawowa nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika, Szkoła Podstawowa nr 10 im. St. Żeromskiego, Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana Brzechwy, Szkoła Podstawowa nr 17 im. Orła Białego w Koszalinie, Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki , Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 im. Kornela Makuszyńskiego w Koszalinie oraz Szkoła Podstawowa nr 21 im. Lotników Polskich.

Listen to "wicemarszałek Tomasz Sobieraj i wiceprezydent Przemysław Krzyżanowski" on Spreaker.