Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych rusza w Słupsku

2023-01-31 17:17
Uzależnienie
Autor: getty images

Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych rusza w PIKBAZie w Słupsku. Jutro (01.02) pierwsze zajęcia. Są one kierowane do wszystkich osób, które żyją z osobami uzależnionymi od alkoholu lub innych substancji czy zachowań.

Grupa przeznaczona jest dla osób, które żyją z uzależnionymi i przejawiają objawy współuzależnienia.

-Współuzależnienie nie jest chorobą. Jest zespołem nieprawidłowego przystosowania się do sytuacji problemowej. Nadużywanie alkoholu przez jednego z członków rodziny destabilizuje funkcjonowanie całego systemu rodzinnego, rodzi poważne problemy. Osoba współuzależniona przejawia silną koncentrację myśli, uczuć i zachowań na zachowaniach alkoholowych osoby pijącej, szuka usprawiedliwień sytuacji picia, ukrywa problem picia przed innymi, przejmuje kontrolę nad piciem osoby bliskiej oraz odpowiedzialność za zachowania pijącego partnera, łagodzi konsekwencje picia np. kłamie, płaci długi, dba o higienę pijącego, o jego wizerunek

-tłumaczy koordynatorka PIKBAZY Daria Treder.

Życie w długotrwałym stresie spowodowanym piciem osoby bliskiej i brak skuteczności własnych działań nakierowanych na rozwiązanie problemu picia powodują poważne konsekwencje psychologiczne: nerwice, zaburzenia życia emocjonalnego (chaos emocjonalny, huśtawka nastrojów, stany lękowe i depresyjne, napięcie i stan ciągłego pogotowia emocjonalnego), zakłócenia czynności poznawczych (zagubienie, chaos poznawczy, brak poczucia sensu i celu, zakłócenie wzorców normy i zdrowia, nierealistyczne oczekiwania), osoba może odczuwać pustkę duchową i brak nadziei, samotność. Występują też trudności w rozpoznawaniu własnych potrzeb, w realizacji własnych pragnień, ambicji i celów oraz wyraźnie odczuwane obniżenie jakości życia.

U części osób współuzależnionych rozpoznaje się ostrą reakcję na stres, zaburzenia stresowe pourazowe lub zaburzenia adaptacyjne. Współuzależnienie diagnozuje się wyłącznie u osób dorosłych, które formalnie mogą wybrać inną drogę poradzenia sobie z problemem picia partnera.

Osoby współuzależnione wymagają pomocy i mogą uzyskać poprawę stanu zdrowia psychosomatycznego, jeśli skorzystają z bezpłatnej pomocy terapeutycznej i medycznej.

Grupę wsparcia dla osób współuzależnionych poprowadzi specjalista psychoterapii uzależnień Agnieszka Ciechanowska. Spotkania będą się odbywały w każdą środę w Punkcie Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy ul. Jana Pawła II. W sprawie szczegółowych informacji można się kontaktować pod nr telefonu 59 841 40 46.

Listen to "Daria Treder, koordynatorka słupskiej PIKBAZY" on Spreaker.