Inauguracja nowego roku akademickiego odbyła się w WSD w Koszalinie

2022-10-22 14:15
Inauguracja w WSD
Autor: Magda Wanowska-Miksa Inauguracja w WSD 2022

W Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego. Studia rozpoczęło 26 kleryków, w tym pięciu młodych mężczyzn podjęło formację na roku wstępnym w Szczecinku, tzw. roku propedeutycznym. Mszy św. Inauguracyjnej w seminarium przewodniczył biskup Zbigniew Zieliński.

26 kleryków uroczyście rozpoczęło nowy rok akademicki w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie. Pięciu z nich podjęło formację na roku wstępnym, tzw. propedeutycznym w Szczecinku. Ich drogi do tego miejsca były różne. Niektórzy trafili do seminarium od razu po maturze, inni mają za sobą już kilka lat studiów na kierunkach innych niż teologia.

-Czuje, że Pan Bóg mnie powołał słowami naszej najważniejsze modlitwy i po prostu powiedziałem „Niech się spełni wola Twoja”, czułem, że to moja droga i muszę wstąpić do seminarium. Po trzech tygodniach przygotowawczych nie mam żadnych obaw

-mówi Karol Kowalski z roku propedeutycznego, który pochodzi ze Skrzatusza.

-Jestem zadowolona z wyboru mojego syna. To była jego decyzja, ja tylko powiedziałam, że nie widzę żadnych przeszkód. Cieszę się, że znalazł swoje powołanie i będę się modlić, żeby wytrwał w tym wszystkim

- mówi mama Karola Kowalskiego.

Inauguracja w koszalińskim WSD
Autor: Magda Wanowska-Miksa Inauguracja w koszalińskim WSD

-Seminarium to nie jest czas ostatecznej deklaracji. Jest to na pewno jakieś powiedzenie „tak” na powołanie kapłańskie, ale jest to czas rozeznania i formacji, która weryfikuje ostatecznie, czy ktoś w sobie to powołanie ma. Ta formacja musi być integralna, czyli musi obejmować wszystkie wątki dotyczące ludzkiego życia

-mówi biskup Zbigniew Zieliński, który przewodniczył Mszy św. Inauguracyjnej. Na uroczystości obecni byli księża wykładowcy oraz przedstawiciele innych uczelni wyższych. W tym ważnym dniu alumnom towarzyszyli także ich bliscy.

Formacja w seminarium trwa w sumie 7 lat. Po piątym roku studiów klerycy bronią pracę magisterską i przyjmują święcenia diakonatu. Po roku praktyk w parafii przychodzi czas święceń kapłańskich. W tym roku przygotowuje się do tego 4 diakonów.

Listen to "Inauguracja w WSD w Koszalinie" on Spreaker.