Kiedy Polska Grupa Promowa?

2015-06-22 18:58
Prom w Świnoujściu
Autor: brak danych

Rozpoczęła się droga do konsolidacji polskich przewoźników promowych.

List intencyjny podpisany, ale na pierwsze wiążące decyzje trzeba jeszcze poczekać. Przynajmniej do jesieni. Trwają prace nad konsolidacją rynku promowego w Polsce. Współtworzyć mają ją trzy podmioty: Polska Żegluga Morska, która jest właścicielem promowej spółki Unity Line, PŻB – właściciel marki Polferries oraz należąca do skarbu państwa spółka Polskie Inwestycje Rozwojowe. Lepiej późno, niż wcale - podsumowuje decyzję Ministerstwa Skarbu Państwa, kołobrzeski poseł Prawa i Sprawiedliwości, Czesław Hoc. Pomysł konsolidacji przewoźników promowych jest taki, by utworzyć nowy podmiot, w którym uczestniczyć będą zarówno Unity Line, jak i PŻB, ale jednocześnie obie firmy będą odrębnymi spółkami. W pierwszym okresie działalności - przez blisko dwa lata - efektem współpracy byłaby synergia kosztowa. W ramach PGP kupowano by paliwo, wspólnie prowadzono sprzedaż biletów i obsługę pasażerską i korzystano z tych samych biur na terminalach promowych. Do tematu z pewnością będziemy wracać na naszej antenie. Q

Kazimierz Sikora, przewodniczący NSZZ Solidarność przy PŻB