Kiedy ruszą koszalińskie żłobki i przedszkola?

2020-05-04 23:41
Przedszkole
Autor: fot. Archiwum

Miasto nie otworzy 6 maja żłobków i przedszkoli - taką informację przekazał dziś zastępca prezydenta Koszalina Przemysław Krzyżanowski. Wpływ na nią miały między innymi konsultacje przeprowadzone z rodzicami dzieci uczęszczających do koszalińskich żłobków i przedszkoli.

Placówki nie zostaną otwarte wcześniej niż 11, 18 lub 25 maja. Według nowych zaleceń - grupy w tych placówkach mają być maksymalnie 12 osobowe. Miasto ma zapewnić także wszelkie środki ochrony osobistej jak płyny do dezynfekcji, maseczki, rękawice czy przyłbice dla personelu placówek. Jak zapewnił prezydent, jeśli nie uda się pozyskać tych środków z ministerstwa, to miasto zapewni je we własnym zakresie. Prezydent przypomniał też uchwałę, którą miasto podjęło w sprawie opłat za żłobki i przedszkola na czas zamknięcia ich w powodu pandemii koronawirusa. Radni zwolnili rodziców z opłat za żłobki wtedy, kiedy są one zamknięte. Inaczej jest w przedszkolach, bo tam nie ma opłat za 5h pobytu dziecka, rodzice dopłacają tylko za dodatkowe godziny pobytu dziecka, tym samym jeśli dziecko nie uczęszcza do przedszkola – opłata ta nie będzie naliczana. Jeśli chodzi o żłobki i przedszkola prywatne, to zarówno decyzja o ich otwarciu jak też naliczaniu opłat leży po stronie właściciela placówki. Prezydent pytany, kiedy dzieci wrócą do żłobków i przedszkoli – powiedział że dziś trudno podać ostateczną odpowiedź, to będzie uzależnione m.in. od dalszego postępu zachorowań, decyzji rządu i służb sanitarnych. Przemysław Krzyżanowski dodał, ze patrząc realnie, jeśli w czerwcu zostaną przeprowadzone egzaminy dla uczniów to jest też szansa, że właśnie czerwiec będzie tym miesiącem, kiedy na dobre ruszą żłobki i przedszkola. Ale dziś na to pytanie nie można dać ostatecznej odpowiedzi, czy ten termin będzie wcześniej czy jeszcze przesunie się w czasie. Pierwszych decyzji rodzice mogą się spodziewać już 11 maja, może ona dotyczyć otwarcia części placówek w mieście. Ważną dla rodziców decyzję przekazał też dzisiaj Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który przysługuje rodzicom dzieci do lat 8. w związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli czy szkół z powodu koronawirusa, został wydłużony do 24 maja. Jak dotychczas przysługuje on także wtedy, gdy niania lub opiekun dzienny nie może sprawować opieki z powodu COVID-19. Od 6 maja mogą być otwarte placówki opieki nad najmłodszymi dziećmi. Nie jest to jednak obowiązek. Będzie to indywidualna decyzja organu założycielskiego, podjęta we współpracy z powiatowymi służbami sanitarnymi, po przeanalizowaniu sytuacji epidemiologicznej w rejonie i po konsultacji z rodzicami. Jeżeli placówka, do której uczęszcza dziecko, będzie otwarta, ale nie zapewni opieki wszystkim dzieciom, rodzice tych dzieci nadal mogą wystąpić o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. W przypadku kiedy mimo otwarcia placówki rodzice nie zdecydują się na posłanie do niej dziecka z powodu stanu epidemii, również dodatkowy zasiłek będzie im przysługiwał. Przypomnę, że w Koszalinie działa 7 oddziałów żłobka miejskiego, do których uczęszcza 540 dzieci oraz 20 oddziałów przedszkola miejskiego (3132 dzieci). (AGu)

prezydent Przemysław Krzyżanowski o uruchomieniu żłobków i przedszkoli