Kłopoty kadrowe chirurgii naczyniowej i kardiologii koszalińskiego szpitala

2021-07-14 19:14
Czy uda się uratować sławieński szpital?
Autor: brak danych

W Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie, z powodu braków kadrowych, czasowo zostało zawieszone funkcjonowanie Oddziału Chirurgii Naczyniowej.

Pacjenci mogą w dalszym ciągu korzystać z pomocy Poradni Chirurgii Naczyniowej. W przypadku zabiegów planowych pacjenci są kierowani do innych szpitali. Prowadzone są rozmowy, które mają na celu pozyskanie personelu lekarskiego i pielęgniarskiego. Ponadto z powodu braków kadrowych wśród personelu pielęgniarskiego ograniczona została do końca lipca działalność Oddziału Kardiologii; Oddział działa, tylko część zabiegów planowych została przesunięta na późniejszy termin. Przyjmowani są wszyscy pacjenci wymagający pilnego leczenia kardiologicznego. Obie Poradnie Przyszpitalne – i Chirurgii Naczyniowej, i Kardiologiczna – działają bez ograniczeń. (AGu)

Marzena Sutryk, rzecznik szpitala