Koalicja Nadmorska ma sens

2021-10-06 13:45
Koalicja Nadmorska będzie działać nadal
Autor: Materiały prasowe

Koalicja Nadmorska ma sens i będzie dalej wspólnie działać. W Darłowie spotkali się  wójtowie, burmistrzowie i prezydenci 10 nadmorskich gmin, którzy chcą mówić wspólnym głosem w sprawach najważniejszych dla ich samorządów.

Koalicja Nadmorska ma sens i będzie dalej wspólnie działać. W Darłowie spotkali się  wójtowie, burmistrzowie i prezydenci 10 nadmorskich gmin, którzy chcą mówić wspólnym głosem w sprawach najważniejszych dla ich samorządów. Współpraca wójtów, burmistrzów i prezydentów z pasa nadmorskiego rozpoczęła się wiosną ubiegłego roku, gdy wspólnie rozmawiali z rządem o organizacji sezonu letniego w dobie pandemii.

Do Darłowa przyjechali: Anna Mieczkowska - prezydent Kołobrzegu, Olga Roszak-Pezała - burmistrz Mielna, Bernadeta Borkowska - wójt gminy Ustronie Morskie, Jacek Karnowski - prezydent Sopotu, Grzegorz Jóźwiak - burmistrz Dziwnowa, Jacek Maniszewski - burmistrz Ustki, Radosław Głażewski - wójt gminy Darłowo, Mariusz Jaroniewski – wójt gminy Będzino oraz reprezentujący gminę Ustka, Aleksander Duszny.

Podczas spotkania przedstawicieli Koalicji Nadmorskiej ustalono, że włodarze nadbałtyckich gmin będą się spotykać co najmniej raz w roku. Spotkanie zorganizowane w terminalu turystycznym w Darłowie zakończyło się podpisaniem deklaracji Koalicji Nadmorskiej.

USTALENIA KOALICJI NADMORSKIEJ

1. Koalicja ma służyć wzmocnieniu głosu nadmorskich samorządów w kontaktach z administracją rządową, samorządową i innymi organizacjami działającymi w sferze publicznej. 

2. Celem Koalicji jest wspólne identyfikowanie i rozwiązywanie problemów nadmorskich miejscowości i zajmowanie wspólnego stanowiska przez wójtów, burmistrzów i prezydentów w sprawach uznanych przez nich za kluczowe dla samorządów nadmorskich.

3. Spotkania Koalicji Nadmorskiej odbywają się w formie konferencji przynajmniej raz w roku, częściej mogą odbywać się w formie wideokonferencji przy wykorzystaniu nowoczesnych form komunikacji zdalnej.

4. Uczestnicy nie płacą żadnych składek członkowskich.

5. Forum tworzą personalnie wyłącznie wójtowie, burmistrzowie, prezydenci poszczególnych miast i gmin nadmorskich, którzy osobiście uczestniczą w spotkaniach. W wyjątkowych sytuacjach udział w spotkaniach bierze zastępca wójta lub inna wyznaczona przez wójta osoba.

6. Koalicja nie jest stowarzyszeniem ani podmiotem posiadającym osobowość prawną. To działające na zasadach ustnego porozumienia forum dyskusyjne, do którego nie trzeba się zapisywać.

7. Tymczasowy sekretariat ułatwiający wymianę korespondencji i wspierający organizację spotkań znajduje się w Mieście Darłowo.