Kolejna ścieżka rowerowa w Pile

2021-12-13 13:40
Kolejna ścieżka rowerowa oddana w Pile
Autor: pixaby Kolejna ścieżka rowerowa oddana w Pile

Choć pogoda mało zachęcająca do wycieczek na jednośladzie w Pile oddano do użytku kolejne 865 m drogi rowerowej.

Ta rozbudowa zaczęła się od końca istniejącego odcinka ciągu pieszo-rowerowego w rejonie cmentarza komunalnego do skrzyżowania z ul. Motylewską.

W ramach inwestycji wykonano także montaż 24 energooszczędnych opraw oświetleniowych o mocy 24W każda oraz prace towarzyszące polegające na przebudowie zjazdów.

Inwestycja została zrealizowana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z wyodrębnionej puli środków dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł prawie 1 582 000 zł, a przyznana kwota dofinansowania środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to ponad 1 316 000 zł.

JW