Kolejne zmiany w organizacji ruchu w Koszalinie

2021-10-08 16:10
Prace drogowe
Autor: Pixabay

Zmiany tym razem występują w okolicach ul. Jedności. Niemożliwy jest przejazd od ul. Piastowskiej do łuku drogi na wysokości hali sportowej.

W związku z rozpoczęciem robót na ul. Jedności, został zamknięty dla ruchu odcinek jezdni od ul. Piastowskiej do łuku drogi na wysokości hali sportowej. Przejazd jest tam niemożliwy – trwają bowiem prace ziemne. To pierwszy etap prac związanych z modernizacją tego fragmentu miasta.

Modernizacja ul. Jedności oraz ul. Głowackiego polegać będzie na przebudowie jezdni, chodników oraz zjazdów. Powstaną tam nowe miejsca postojowe, zmieni się też oświetlenie uliczne. Przebudowana zostanie także kanalizacja deszczowa.

Na skrzyżowaniu ul. Jedności i Głowackiego zaprojektowano rondo. Konserwator zabytków zezwolił na przełożenie kostki kamiennej w ul. Jedności. Na pozostałych odcinkach obu ulic pojawi się nowa warstwa bitumiczna.

Inwestycja na ul. Jedności i ul. Głowackiego podniesie bezpieczeństwo, co jest istotne zwłaszcza w kontekście ulokowanych tam kilku szkół. Wzrośnie też standard ruchu pieszego i pojazdów, a także pozytywnie wpłynie na uporządkowanie zagospodarowania terenu, znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie. Przy okazji uporządkowane zostaną także podwórka na zapleczu budynków usytuowanych wzdłuż ul. Pileckiego, także po to, by zapewnić dojazd do budynku wykorzystywanego przez SOS Wioski Dziecięce.

Koszt inwestycji to 5,3 mln zł.