Koło Polskiego Towarzystwa Historycznego w Koszalinie

2015-07-28 15:54
Politechnika Koszalińska
Autor: www.tu.koszalin.pl

Na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej powstało Koło Polskiego Towarzystwa Historycznego w Koszalinie.

W grupie założycielskiej znaleźli się pracownicy Archiwum Państwowego w Koszalinie, koszalińskiego Muzeum, Politechniki Koszalińskiej oraz Sądu Okręgowego. Koło będzie pracowało pod merytoryczną opieką Oddziału w Słupsku. Osoby zainteresowane wiedzą historyczną, członkowie grup rekonstrukcyjnych mogą kontaktować się z Kołem pod numerem telefonu 609 826 986 lub z Pracownią Dokumentacji i Informacji Naukowej Muzeum w Koszalinie pod numerem telefonu 94 343 20 11. Pierwsze spotkanie zaplanowano na październik. (AGu)