Kołobrzeg ma nowy … zabytek [ROZMOWA]

2022-07-11 14:22
Stanowisko dowodzenia w Podczelu jest oficjalnie zabytkiem
Autor: twierdzakolobrzeg.pl Stanowisko dowodzenia w Podczelu jest oficjalnie zabytkiem

Konkretnie to stanowiska dowodzenia w Podczelu. Obiekt jest jedną z najważniejszych pozostałości dawnego kompleksu lotniska okresu Zimnej Wojny w naszym regionie.

Aby zabezpieczyć zabytek przed rozbiórką Fundacja Historia Kołobrzegu wniosła do Miejskiego Konserwatora Zabytków o jego wpis do rejestru zabytków. Wcześniej ten pomysł zaaprobowała też prezydent Kołobrzegu, Anna Mieczkowska.

- Na razie nie ma jeszcze pomysłu, co z tym obiektem zrobić. Jeśli nie będzie na niego pomysłu teraz, to może będzie w przyszłości. Myślę, że przed nami wszystkimi, także oczywiście przed mieszkańcami Podczela dyskusja o przyszłych losach stanowiska dowodzenia na byłym wojskowym lotnisku – powiedział Radiu Plus Robert Dziemba z Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

Listen to "Robert Dziemba, Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu" on Spreaker.