Komputery dla mieszkańców Sianowa

2015-08-07 14:14
Internet, komputer - okno na świat
Autor: sxc.hu

Kolejne 36 gospodarstw domowych z terenu Gminy Sianów dołączyło do beneficjentów projektu „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy i Miasta Sianów”.

Łącznie z projektu korzysta 96 gospodarstw domowych oraz 7 szkół z terenu gminy. Zagospodarowanie oszczędności powstałych w projekcie pozwoliło na zwiększenie liczby osób, które otrzymają zestawy komputerowe, bezpłatny dostęp do Internetu oraz szkolenie z zakresu obsługi komputera. Beneficjentami projektu zostały: dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, samotni rodzice i osoby z grupy 50+ spełniające kryteria dochodowe zawarte w regulaminie rekrutacyjnym. Przedsięwzięcie o wartości ponad pół miliona złotych w całości jest finansowane przez Unię Europejską. Projekt potrwa do końca 2015 r.. (AGu)