Koniec roku szkolnego dla tegorocznych maturzystów. Jak wyglądało pożegnanie ze szkołą w czasie pandemii koronawirusa?

2020-04-24 17:00
II LO im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie
Autor: brak danych

W związku z ograniczeniem zgromadzeń tradycyjne apele nie mogły się odbyć. Koszaliński „Bronek” znalazł alternatywne rozwiązanie i zorganizował uroczystość online.

Dziś dla tegorocznych maturzystów zakończył się rok szkolny. W związku z ograniczeniem zgromadzeń tradycyjne apele, podczas których zawsze wręczane były świadectwa ukończenia szkoły średniej, nie mogły się odbyć. Niektóre szkoły zupełnie zrezygnowały z tej uroczystości, inne, dla których tradycja jest bardzo ważna, znalazły alternatywne rozwiązanie. W II LO im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie zakończenie roku odbyło się online. - Od godz. 10.00 była przekazywana transmisja z zakończenia roku klas trzecich do wszystkich uczniów i rodziców, ale w tej uroczystości, ze względu na bezpieczeństwo, wzięła udział tylko pani profesor, która uroczystość prowadziła, przewodniczący Rady Rodziców, ja z racji urzędu oraz Oliwia, przedstawicielka naszych uczniów. Wszystkim przekazaliśmy życzenia, a jej symbolicznie świadectwo. Jeżeli chodzi o pozostałych uczniów: tym, którzy potrzebują świadectwa natychmiast będziemy wydawali je od poniedziałku, z pozostałymi chcemy się spotkać, kiedy będzie to możliwe, żeby jednak taka uroczystość z udziałem wszystkich się odbyła -mówi dyrektor szkoły Wiktor Kamieniarz. W I LO im. Stanisława Dubois w Koszalinie zakończenie roku także odbyło się zdalnie. Każda szkoła indywidualnie określiła tryb i terminy odbioru świadectw przez abiturientów, oczywiście z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. Niektórzy dyrektorzy zdecydowali się na wysyłanie ich elektronicznej wersji. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że jest to jedynie informacja o ukończeniu danej szkoły i otrzymanych ocenach z poszczególnych przedmiotów. Moc prawną ma świadectwo wydane wyłącznie w postaci papierowego dokumentu. -Młodzież jest świadoma tego, że w obecnej chwili świadectwo nie ma wpływu na proces rekrutacji na studia. Wychowawcy zapytali, kto teraz chce odebrać świadectwo i zgłosiło się zaledwie 7 osób. One umówią się z nauczycielami indywidualnie, pozostali wiedzą, że te świadectwa na nich czekają. Chcielibyśmy, kiedy tylko będzie taka możliwość, zorganizować uroczystość szkolną i wszystkim wręczyć dyplomy i podziękować za zaangażowanie przez te wszystkie lata, uczniowie na to zasługują- powiedział dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Koszalinie Szymon Konefał. Wszyscy uczniowie ostatnich klas wyżej wymienionych szkół zakończyli ten etap edukacji sukcesem- 174 uczniów w II LO i 168 w koszalińskim Ekonomie. MW

dyrektor II LO w Koszalinie Wiktor Kamieniarz