Koszalin na razie bez koronawirusa

2020-02-28 17:20
szpital w Koszalinie
Autor: brak danych

Wyniki badania pod kątem koronawirusa w przypadku pacjentki, która trafiła do koszalińskiego szpitala, a wcześniej wróciła z Izraela – okazały się ujemne.

Wyniki badania pod kątem koronawirusa w przypadku pacjentki, która trafiła do koszalińskiego szpitala, a wcześniej wróciła z Izraela – okazały się ujemne. W związku z niepotwierdzeniem koronawirusa i brakiem wskazań do dalszej hospitalizacji, ta kobieta i pacjent wcześniej zdiagnozowany zostaną wypisani do domu. W koszalińskim szpitalu na obserwacji pod kątem zarażenia koronawirusem przebywa jeszcze jeden pacjent. Jego stan jest dobry. Nie ma jeszcze jego wyników badań. A w związku z ryzykiem pojawienia się koronawirusa u uczniów czy nauczycieli, Kuratorium Oświaty spotkało się dziś z dyrektorami szkół regionu koszalińskiego. Tematem były zalecenia dotyczące zapobiegania i postępowania w przypadku podejrzenia koronawirusa. - To następstwo wczorajszego zebrania w Ministerstwie Edukacji​- mówi zachodniopomorski kurator oświaty Bogusław Ogorzałek. Wytyczne dotyczą podstawowych rzeczy, jak zachowanie higieny osobistej - w tym instrukcję, jak dokładnie i umyć ręce. Takie instrukcje dyrektorzy muszą rozwiesić w swoich placówkach. Zalecenia ministerstwa dotyczą też dzieci i młodzieży wracających z ferii zimowych z terenów, na których obecnie rozwija się wirus. - W przypadku potwierdzenia koronawirusa na terenie placówki oświatowej lub szkoły, dyrektor na mocy prawa oświatowego ma prawo zamknąć placówkę - informuje kurator. Dodaje, że w takiej sytuacji rodzicom przysługuje zasiłek opiekuńczy na czas, w którym szkoła nie funkcjonuje. Jakub Staniak/ Alicja Górska