Kwarantanna a zasiłek chorobowy- komu się należy?

2020-04-10 14:24
ZUS
Autor: ZUS

Kwarantanna dla osób powracających z zagranicy obejmuje teraz także ich współmieszkańców. Wszyscy, którzy przechodzą taką obowiązkową kwarantannę, mają prawo do świadczeń chorobowych.

Obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla osób wracających z zagranicy została wprowadzona wraz z tymczasowym zamknięciem granic. Za czas kwarantanny można ubiegać się o wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy albo zasiłek chorobowy finansowany z ubezpieczenia społecznego. Najpierw kwarantanna obowiązywała tylko osobę, która wróciła z zagranicy. Teraz dotyczy również osób, które z nią mieszkają. Z tego powodu osoba wracająca z zagranicy do Państwowej Inspekcji Sanitarnej podaje nie tylko swoje dane, ale też dane domowników. Skutkuje to tym, że oni także mają prawo do świadczeń chorobowych. Podstawą do wypłaty jest oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy lub o odbywaniu jej razem z taką osobą. Należy je złożyć w ciągu trzech dni roboczych, licząc od zakończenia kwarantanny. Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej www.zus.pl. Pracownik składa oświadczenie u pracodawcy, osoba zatrudniona na umowę zlecenie u zleceniodawcy. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą powinny dostarczyć je do ZUS – mogą to zrobić przez Internet, na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Pracodawcy, którzy wypłacają świadczenia, a także ZUS mogą zweryfikować oświadczenie w sanepidzie. Jeśli państwowy inspektor sanitarny zdecyduje o skróceniu lub zwolnieniu z kwarantanny, to taka osoba powinna o tym poinformować podmiot, który wypłaca jej świadczenie chorobowe. Prawo do świadczeń chorobowych podczas kwarantanny mają osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym. Zleceniobiorcy i przedsiębiorcy mogą otrzymać świadczenia, jeśli opłacają dobrowolne składki chorobowe. ZUS/MW