„Ładne podwórko” wchodzi w życie w Koszalinie

2020-02-07 15:57
Pilotażowy program w Koszalinie
Autor: alg

To szansa na poprawę estetyki i funkcjonalności podwórek w mieście

Ładne podwórko to nowy program, który wchodzi w życie w Koszalinie. To szansa na poprawę estetyki i funkcjonalności podwórek w mieście. Program skierowany jest do wspólnot mieszkaniowych nieruchomości położonych na terenie miasta, w których Gmina Miasto Koszalin posiada własne lokale i teren podwórka stanowi własność / użytkowanie wieczyste wspólnoty mieszkaniowej lub teren podwórka jest wydzierżawiony, najmowany, użyczony wspólnocie mieszkaniowej na podstawie umowy dzierżawy, najmu lub umowy użyczenia. - Zdecydowałem się na ten pilotażowy program, bo zależy mi na poprawie estetyki naszego miasta – mówi prezydent Piotr Jedliński. – Drugim elementem, który jest istotnym z mojego punktu widzenia, jest integracja mieszkańców. Liczę, że wspólne działania mocniej zacisną sąsiedzkie więzy – przekonuje prezydent. W ramach programu mają powstać nowe miejsca zielone: trawniki, klomby, żywopłoty, nasadzenia drzew i krzewów. Dotyczy to także budowa infrastruktury towarzyszącej w postaci chodników, oświetlenia, monitoringu, zakupu i montażu ławek, koszy na śmieci, pergoli, stojaków na rowery, modernizacji lub budowy osłon śmietnikowych. W grę wchodzą także place zabaw dla dzieci – utwardzeniu terenu oraz zakup i montaż urządzeń zabawowych. Będzie to możliwe, ponieważ samorząd deklaruje dofinansowanie wspólnot mieszkaniowych występujących z inicjatywą udziału własnego w kosztach zaprojektowanego przedsięwzięcia. Dofinansowanie wynosić będzie 75% kosztów przedsięwzięcia, lecz nie więcej niż 100 tys. zł. Dodatkowo przewidziane jest dofinansowanie sporządzenia projektów oraz kosztorysów wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania przedsięwzięcia wynosić będzie 75% kosztów, lecz nie więcej niż 3 tys. zł. Dofinansowaniem mogą być objęte podwórka wspólnot mieszkaniowych po wykonanych remontach elewacji budynków lub niewymagających przeprowadzenia takich remontów. Złożone projekty i kosztorysy pod względem rzeczowym i finansowym będą poddane weryfikacji przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie. Po uzyskaniu opinii ZBM, ewentualne propozycje zmian i uwagi przekazywane będą do zarządów wspólnot. Koordynatorem Koszalińskiego Programu Ładne Podwórko jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Koszalinie, który przyjmuje, rejestruje i rozlicza wnioski. Wyboru najlepszych projektów dokona komisja powołana zarządzeniem prezydenta Koszalina. Wnioski należy składać do 15 marca. Szczegółowych informacji na temat dofinansowania można zasięgnąć w budynku Urzędu Miejskiego w Koszalinie przy ul. Mickiewicza 26 w pokoju 37 (I piętro). Tam też można otrzymać wniosek o dofinansowanie. alg