Marszałek zachodniopomorski pomaga rządowi wspierać przedsiębiorców

2020-04-14 20:42
Olgierd Geblewicz marszałek zachodniopomorski
Autor: radio plus szczecin

Marszałek Olgierd Geblewicz przekazuje ponad 72 mln zł na wsparcie przedsiębiorców. W ten sposób Zachodniopomorskie RPO wzmacnia działania rządu.

Zachodniopomorski Pakiet Antykryzysowy miał być pomocą Samorządu Województwa dla przedsiębiorców odczuwających kryzys gospodarczy spowodowany COVID-19. Rząd stworzył jednak centralny instrument, który Marszałek Geblewicz wzmocnił kwotą 72 mln zł z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Cały czas prowadzone są również starania, by zbudować regionalny mechanizm wsparcia dla odtwarzania miejsc pracy. - Pilnie dokonaliśmy podziału zarządzanych przez nas środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego i przekazaliśmy je do mechanizmu centralnego. Wszyscy w regionie ciężko pracują, by jak najszybciej uruchomić wsparcie dla naszych przedsiębiorców. Niestety do tego potrzebne są właściwe, proste i szybkie regulacje prawne oraz dołożenie znacznych środków budżetowych do będących w dyspozycji funduszy unijnych, i w końcu umorzenie przez rząd danin takich jak na ZUS. Liczę, że rząd zamiast ogłaszania kolejnych wersji tarczy ruszy z konkretami - powiedział Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Zasady wspierania przedsiębiorców oraz ich pracowników, by przeciwdziałać skutkom epidemii określiła ustawa COVID-19 z 31 marca 2020 r. Rząd wystąpił do Samorządów Województw do zabezpieczenia środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Funduszu Pracy. W ramach posiadanych możliwości Województwo Zachodniopomorskie przeznaczyło na ten cel 64 mln zł z RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Z pieniędzy będą korzystały Powiatowe Urzędy Pracy, a podziału kwot dokonano na podstawie algorytmu uwzględniającego m.in. liczbę podmiotów gospodarczych w powiecie, liczbę ludności do 30 roku życia i powyżej 30 roku życia. Dzięki oszczędnościom zgłoszonym przez PUP-y, na wsparcie przedsiębiorców zostanie dodatkowo przekazane również ponad 8 mln zł w ramach RPO WZ. Łącznie daje to 72 mln zł wsparcia ze środków regionalnych na wzmocnienie rządowego instrumentu. Równocześnie Samorząd Województwa podzielił też środki dedykowane Pomorzu Zachodniemu w ramach centralnie zarządzanego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – to 60 mln zł, i dodatkowe 6 mln zł z oszczędności w ramach PO WER. Także te pieniądze trafią do przedsiębiorców. Łącznie na pomoc dla regionalnych przedsiębiorców skierowano 124 mln zł. - Intensywnie pracujemy nad stworzeniem dla naszych przedsiębiorców takiego instrumentu, który pomoże im stanąć na nogi gdy stan epidemii będzie ustępował – podsumowuje marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. (AGu)