Mieszkańcy mogą wypowiedzieć się na temat metody naliczania opłat za wywóz śmieci w Koszalinie

2021-03-11 11:36 a.gorska
Odpady
Autor: fot. Archiwum

Do wyboru są trzy metody naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: od osoby, od powierzchni mieszkania lub od zużycia wody.

Mieszkańcy mogą wypowiedzieć się na temat metody naliczania opłat za wywóz śmieci w Koszalinie. Decyzje w tej sprawie miały zapaść na nadzwyczajnej sesji. Obrady jednak zostały jednogłośnie przerwane i ustalono, że konieczne jest przeprowadzenie działań konsultacyjno- informacyjnych. Te rozpoczną się w poniedziałek. W pracach udział wezmą: zespół radnych i przedstawicieli Klubów, przedstawiciele Rad Osiedli, przedstawiciele wspólnot i spółdzielni oraz mieszkańcy, którzy wypowiedzieć będą się mogli za pomocą Internetu. Terminarz spotkań zaplanowano następująco: -15.03. br. spotkanie PGK Koszalin z Radnymi Rady Miejskiej dot. kosztów zagospodarowania odpadów w świetle obowiązujących przepisów -16.03. br. spotkanie Zastępcy Prezydenta ds. Polityki gospodarczej Andrzeja Kierzka z przedstawicielami Rad Osiedli -16.03. br. godz. 17.00, studio RatuszTV spotkanie Zastępcy Prezydenta ds. Polityki gospodarczej Andrzeja Kierzka z Internautami (Facebook Koszalin Centrum Pomorza) -17.03. br. spotkanie Prezydenta Piotra Jedlińskiego z przedstawicielami Wspólnot i Spółdzielni -18.03. br. spotkanie Prezydenta Piotra Jedlińskiego z zespołem radnych -19.03. br. godz.12.00, podsumowanie działań informacyjno-konsultacyjnych przez Prezydenta Piotra Jedlińskiego w studio RatuszTV. Obecnie w Koszalinie opłaty za wywóz śmieci naliczane są od powierzchni lokalu. Metoda ta została jednak zakwestionowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Teraz jest czas na zastanowienie, która metoda będzie najbardziej korzystna: płatność od osoby, od powierzchni lokalu czy od zużycia wody. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje opinię na adres mailowy: konsultacje@um.koszalin.pl. Nowym sposobem naliczania opłat i stawkami za śmieci radni mają się zająć na sesji 23 marca. M. W-M.