Mieszkańcy powiatu słupskiego są przeciw rozszerzeniu granic miasta Słupska

mapka granice Słupsk
Autor: materiały prasowe Mapka poglądowa na obecne granice Słupska oraz granice sąsiednich sołectw.

Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych pokazują jasno, że mieszkańcy powiatu słupskiego są przeciw rozszerzeniu granic miasta Słupska. W konsultacjach wzięło udział dokładnie 17 746 mieszkańców powiatu. Ponad 17. tys. Głosowało przeciw włączeniu w granice Słupska ościennych miejscowości: Bierkowa, Włynkówka, Krępy Słupskiej, Płaszewka, Siemianic oraz Strzelina.

Konsultacje z mieszkańcami powiatu słupskiego w sprawie poszerzenia granic administracyjnych miasta Słupska, kosztem gminy Słupsk, ale także powiatu, trwały od 16 lutego do 8 marca. Mieszkańcy mogli w ankiecie wskazać jedną z trzech proponowanych odpowiedzi. Mogli zaznaczyć, że są za, przeciw lub wstrzymują się od głosu. Na 17 746 ankiet, które wpłynęły do starostwa, tylko 195 było za rozszerzeniem Słupska o Bierkowo, Włynkówko, Krępe Słupską, Płaszewko, Siemianice oraz Strzelino.

-Dla nas jako dla samorządowców powiatowych jest to jasna deklaracje, że mieszkańcy nie chcą włączenia tych terenów do miasta. Nie ukrywam, że po tych konsultacjach będziemy chcieli spotkać się z samorządowcami z miasta w celu wypracowania kompromisu. Jest na to jeszcze czas. Powiem szczerze, że nie wyobrażam sobie, by w takim kształcie, w jakim zostało to zaproponowane przez miasto, do takiego rozszerzenia doszło

-skomentował Paweł Lisowski, starosta słupski.

Konsultacje społeczne w sprawie rozszerzenia granic Słupska trwają jeszcze w gminie Słupsk i w samym mieście. Ich wyniki powinniśmy poznać po20 marca. Konsultacje nie są wiążące, ale ich wyniki trzeba dołączyć do wniosku, który miasto Słupsk złoży do Rady Ministrów. Ten organ podejmie ostateczną decyzję w kwestii zmian granic administracyjnych Słupska.

Listen to "Paweł Lisowski, starosta słupski" on Spreaker.