Mieszkania treningowe w Karlinie

2024-01-03 18:01
mieszkanie
Autor: materiały prasowe

To pierwsze mieszkania treningowe w gminie. Lokale powstały z rządowym dofinansowaniem z programu #ZaŻyciem.

Mieszkania treningowe są formą pomocy społecznej, przygotowującą - pod opieką specjalistów - osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. Mieszkania takie oferują wsparcie osobom pełnoletnim, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują pomocy w funkcjonowaniu w codziennym życiu. Mieszkania treningowe przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Osoba, która chce skorzystać z pobytu w mieszkaniu treningowym powinna zgłosić się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie. Mieszkania treningowe przeznaczone będą dla 4 osób (2 kobiet i 2 mężczyzn). Głównym celem Programu jest umożliwienie rzeczywistej i pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne ich rodzin. Świadczone będą usługi polegające na nauce, rozwijaniu lub utrwalaniu umiejętności w zakresie: samoobsługi, zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, efektywnego zarządzania czasem, prowadzenia gospodarstwa domowego, załatwiania spraw urzędowych, utrzymywania więzi rodzinnych, uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej, poszukiwania pracy. Efektem końcowym będzie zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnościami oraz poprawa funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w środowisku lokalnym.

28 marca 2023 r. Burmistrz Karlina podpisał umowę z Wojewodą Zachodniopomorskim na kwotę dofinansowania w wysokości ponad 330 tys. zł (całkowita wartość inwestycji to ponad 400 tys. zł). Utworzone zostały mieszkania dla osób, które potrzebują wsparcia ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę.