"Modlitwa zranionego Kościoła" także w diecezji koszalińsko- kołobrzeskiej

2020-02-28 16:38
Modlitwa zranionego Kościoła
Autor: brak danych

Dziś Dzień Modlitwy i Pokuty za Grzechy Wykorzystania Seksualnego Małoletnich. W parafiach diecezji nabożeństwa pokutne w tej intencji.

Dziś Dzień Modlitwy i Pokuty za Grzechy Wykorzystania Seksualnego Małoletnich. To inicjatywa Konferencji Episkopatu Polski, będąca odpowiedzią na apel papieża Franciszka. "Zachęcam cały święty wierny lud Boży do modlitwy pokutnej i postu, zgodnie z poleceniem Pana, które rozbudza nasze sumienia, naszą solidarność i nasze zaangażowanie na rzecz kultury ochrony, oraz mówienia «nigdy więcej» wszelkim rodzajom i formom nadużyć"- czytamy słowa papieża Franciszka w materiałach duszpasterskich przygotowanych na tę okoliczność. Do materiałów dołączone są też słowa abpa Wojciecha Polaka, Prymasa Polski i delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży. "Wykorzystanie seksualne dziecka jest przestępstwem, które domaga się odpowiedzi na różnych poziomach – niesienia pomocy psychologicznej pokrzywdzonym, konkretnych działań prawno-karnych względem sprawców oraz szeroko zakrojonej edukacji i prewencji społecznej, aby zapobiegać podobnym dramatom. Nie możemy jednak zapomnieć, że skrzywdzenie dziecka, zwłaszcza przez osobę duchowną, jest również ogromnym grzechem, który ciężko obraża samego Boga. Stąd konieczność udzielenia pomocy duchowej i potrzeba pokuty, którą w Kościele wspólnie podejmujemy"- przekonuje abp Polak. Episkopat zachęca by we wszystkich parafiach odbywały się dziś nabożeństwa pokutne. W parafii mariackiej w Szczecinku dziś o godz. 15.00 odmówiona została w tej intencji Koronka do Miłosierdzia Bożego, a o godz. 17.15 Droga Krzyżowa. Nabożeństwa tego typu także w innych parafiach diecezji koszalińsko- kołobrzeskiej. Wierni modlą się w tej intencji także podczas każdej Mszy św. sprawowanej dziś w kościołach. Alicja Górska