Można zgłaszać projekty do „Zielonej Ustki”

2023-12-04 13:20
Klomby
Autor: mzdik.pl

Ruszyła czwarta edycja programu „Zielona Ustka”. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły na stworzenie w Ustce nowych terenów zielonych, tworzenie lub odnawianie rabat, skwerów, łąk kwietnych, parków itp.

Możliwe jest także wsparcie działań edukacyjno – informacyjnych związanych z problematyką miejskiej zieleni. Do programu można zgłaszać zadania: o charakterze inwestycyjnym (dot. tworzenia lub odnowienia skwerów, rabat, nasadzeń przyulicznych, parkletów, „mebli miejskich”, łąk kwietnych, parków itp., zadania o charakterze społecznym, czyli tzw. „działania miękkie” polegające na organizacji imprez, warsztatów, szkoleń, wystaw, festiwali, spotkań związanych z problematyką terenów zieleni oraz zadania o charakterze mieszanym obejmujące realizację zarówno części inwestycyjnej jak i społecznej.

Wypełnione Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy złożyć do 31 grudnia 2023r: listownie na adres: Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, z adnotacją na kopercie „Zielona Ustka”; osobiście w Biurze Obsługi Interesantów UM Ustka lub elektronicznie za pośrednictwem strony, przy czym dopuszcza się możliwość dostarczenia załączników w formie papierowej do Urzędu; w przypadku złożenia załączników w formie skanu, wnioskodawca jest zobowiązany na wezwanie Urzędu przedłożyć oryginały dokumentów; Szczegółowe informacje o programie, formularz zgłoszeniowy oraz możliwość rejestracji elektronicznej projektów znajduje się na https://zielonaustka.budzet-obywatelski.org. Więcej informacji: amisiopecka@um.ustka.pl, tel. 59 8154 315.

Listen to "Eliza Mordal, rzecznik UM w Ustce" on Spreaker.