Na Pomorzu Zachodnim przybywa pracujących cudzoziemców

2021-10-15 14:38
ZUS
Autor: Shutterstock ZUS

Na koniec 2020 r. w Zachodniopomorskiem było niemal 33 tys. cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego w ZUS. Po ośmiu miesiącach, czyli na koniec sierpnia tego roku, ich liczba wzrosła o ok. 8 tysięcy osób.

W sierpniu 2021 r. pracowników spoza Polski zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalno-rentowych w ZUS w województwie zachodniopomorskim było przeszło 41 tysięcy. Na terenie szczecińskiego ZUS zgłoszono 30,7 tys. obcokrajowców, natomiast 10,3 tys. zarejestrowano w Koszalinie.

W naszym regionie najliczniejszą grupą cudzoziemców wciąż są obywatele Ukrainy. Na koniec wakacji było ich nieznacznie ponad 32,5 tys. (w Koszalinie 8,3 tys.). Spośród przeszło 41 tys. obywateli z zagranicy, zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w Zachodniopomorskiem, 22 tys. to pracownicy, a prawie 950 osób prowadzi własną działalność. Pozostali są zatrudnieni na innego rodzaju umowach, np. umowy zlecenia.