Nabór do słupskiego przedszkola Nadzieja

2020-04-28 20:57
Przedszkole
Autor: fot. Archiwum

W poniedziałek (27.04) ruszył nabór do Przedszkola Terapeutycznego przy Fundacji Nadzieja w Słupsku.

Nabór prowadzony jest dwutorowo: drogą internetową lub sms-owo. Podstawą do przyjęcia dziecka jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, wypełnienie "karty zgłoszenia dziecka do przedszkola". Ilość miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Przedszkole Terapeutyczne przy Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA w Słupsku zapewnia dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu, odpowiednie warunki do nauki i środki dydaktyczne, realizację podstawy wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. Dodatkowo wszystkie dzieci korzystają z zajęć hipoterapii, fizjoterapii, terapii SI, zajęć z logopedą, psychologiem, tyflopedagogiem, terapeutą zajęciowym. Zgłoszenia dzieci należy kierować na adres mailowy: biuro@fundacjanadzieja.slupsk.pl lub sms na numer telefonu 501-741-736. (AGu)