Nagrody im. kard. nominata Ignacego Jeża powędrowały w ręce laureatów

2021-10-18 15:49
laureaci nagrody
Autor: Katarzyna Matejek "Gość Niedzielny" Laureaci i kapituła konkursowa nagród im. kardynała nominata Ignacego Jeża

Monika Czajka, wolontariuszka ze Sławoborza, Krystyna Czajka – Opanowicz, przewodnicząca szczecineckiego oddziału Stowarzyszenia Civitas Christiana oraz ks. Krzysztof Witwicki i Zespół Fundacji Dobre Media Nowej Ewangelizacji to tegoroczni laureaci nagrody imienia kardynała nominata Ignacego Jeża „Radość płynie z nadziei”.

Nagrody im. kardynała nominata Ignacego Jeża „Radość płynie z nadziei” przyznawane są osobom, których działalność jest zgodna z wartościami wyznawanymi przez kardynała Jeża. W tym roku laureatami zostali lokalni społecznicy, osoby, kierujące się w życiu dobrem drugiego człowieka i uniwersalnymi wartościami chrześcijańskimi.

Kapituła konkursowa miała 12 kandydatur do tegorocznej nagrody. Decyzję podjęła 1 października na specjalnym posiedzeniu, a 17 października laureaci, podczas uroczystej Gali w Filharmonii Koszalińskiej, odebrali nagrody.

Nagrody im. kardynała nominata Ignacego Jeża „Radość płynie z nadziei” otrzymała Monika Czajka. Młodą wolontariuszkę ze Sławoborza doceniono za akcje edukacyjne, wolontariackie i ewangelizacyjne, inspirujące młodych ludzi do stawania się świadkami wiary i czynienia miłosierdzia względem drugiego człowieka.

Monika Czajka
Autor: Katarzyna Matejek "Gość Niedzielny" Laureatka nagrody "Radość płynie z nadziei" Monika Czajka

Natomiast za determinację i wieloletnią pracę na rzecz budowania katolicko-społecznej rzeczywistości diecezji, a w szczególności miasta Szczecinka, nagrodę kadr. Nom. Jeża otrzymała Krystyna Czajka – Opanowicz, przewodnicząca szczecineckiego oddziału Stowarzyszenia Civitas Christiana.

Nagroda powędrowała też w ręce ks. Krzysztofa Witwickiego i Zespółu Fundacji Dobre Media Nowej Ewangelizacji. Cały zespół został wyróżniony za niestrudzone pokazywanie mocy słowa Bożego żyjącego w Kościele.

Nagrody imienia kardynała nominata Ignacego Jeża zostały przyznane po raz 13.

Słuchaj Posłuchaj relacji z gali rozdania nagród im. kard. Jeża