Nauczyciele docenieni

2018-10-22 16:15
Ponad 90 nauczycieli z regionu koszalińskiego otrzymało nagrody, medale i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Autor: www.tygodnik.piski.pl

Nauczyciele docenieni

Ponad 90 nauczycieli z regionu otrzymało nagrody, medale i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości zorganizowanej w delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie uczestniczyli: zachodniopomorski wicekurator oświaty oraz wicewojewoda zachodniopomorski: Podczas ogólnopolskiej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kancelarii Rady Ministrów w Warszawie Pawłowi Rudeckiemu- nauczycielowi matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym w Koszalinie został nadany tytuł Honorowego Profesora Oświaty.

Uroczystość obchodów Dnia Nauczyciela w Koszalinie