NFZ będzie płacił więcej za pobyt w szpitalu

2023-01-17 13:37
NFZ będzie płacił więcej szpitalom za pobyt pacjentów
Autor: pixaby NFZ będzie płacił więcej szpitalom za pobyt pacjentów

Od lutego 2023 r. Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci więcej za pobyt pacjenta w szpitalu. Chodzi o stopniowe dochodzenie do pełnej stawki za dobę hospitalizacji, już od pierwszego dnia pobytu pacjenta w placówce. W efekcie w ciągu roku do szpitali trafi dodatkowo co najmniej 200 mln zł.

Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje pobyt pacjenta w szpitalu już od pierwszego dnia, jednak dotychczas za pierwsze dni hospitalizacji szpital otrzymywał połowę stawki. Pełna stawka wypłacana była od trzeciego dnia pobytu pacjenta w szpitalu. Taki mechanizm finansowania stosowano, by ograniczyć liczbę hospitalizacji, które nie były konieczne, gdy problem zdrowotny pacjenta można było rozwiązać w trybie ambulatoryjnym, a nie w warunkach szpitalnych.

Teraz stawki za pierwsze dwa dni pobytu w szpitalu wzrosną. Nowy mechanizm zapewni szpitalom dodatkowe fundusze, a dyrektorom większą elastyczność w zarządzaniu ruchem pacjentów.

To rozwiązanie było oczekiwane przez dyrektorów szpitali.

– Przewidujemy, że dzięki podwyżce stawek za pierwsze dni hospitalizacji, pacjenci jeszcze szybciej otrzymają fachową pomoc. Dzięki temu będą mogli być wypisani ze szpitala wcześniej, a tym samym placówki będą mogły przyjąć więcej chorych. Zmiany korzystnie wpłyną również na sytuację ekonomiczną szpitali, które z jednej strony zwiększą przychody, a z drugiej obniżą koszty – zaznacza Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pod koniec grudnia 2022 r. NFZ wydał specjalne instrukcje, które pozwalają szpitalom na uwzględnienie zmian w stawkach za hospitalizacje (rozliczane według JGP). Miesięczny bufor jest potrzebny na dostosowanie systemów szpitalnych do nowych stawek za hospitalizację. Placówki mają na to czas do końca stycznia 2023 r.