Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

2023-12-22 12:42
stetoskop
Autor: pixaby

Od piątku 22 grudnia od godziny 18.00 aż do środy 27 grudnia do godziny 8.00 w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie będzie dostępna dla pacjentów Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna.

Świadczenia zdrowotne w tym zakresie dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia realizowane są przy ul. Chałubińskiego 7, w Pawilonie Dziecięcym. Telefony kontaktowe: 94 34 88 536, 537 oraz 519 010 067. Świadczenia zdrowotne dla dorosłych realizowane są przy ul. Chałubińskiego 7, w budynku "C", w którym działają Poradnie Specjalistyczne. Telefony dostępne po godzinie 18 to: Rejestracja 94 34 88 982, gabinet pielęgniarek 94 34 88 270 i gabinet lekarski 94 34 88 490.

Można się zgłaszać z zaostrzeniem dolegliwości choroby przewlekłej (np. napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością), infekcje dróg oddechowych z wysoką gorączką (powyżej 39°C) szczególnie u małych dzieci i osób w podeszłym wieku, z bólem brzucha, nieustępującym mimo stosowania leków rozkurczowych, bólem głowy, nieustępującym mimo stosowania leków przeciwbólowych, biegunką lub wymiotami, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku, zatrzymaniem wiatrów, stolca lub moczu, nagłym bólem kręgosłupa, stawów, kończyn itp., zaburzeniami psychicznymi (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym udzielana jest pomoc chorym znajdującym się w stanie zagrożenia zdrowia i życia, np. z powodu wypadku, urazu czy zatrucia. Do SOR pacjent może zgłosić się bez skierowania. Nie obowiązuje rejonizacja. Pomoc udzielana jest niezależnie od miejsca zamieszkania pacjenta i miejsca zdarzenia. Ze świadczeń szpitalnego oddziału ratunkowego nie należy korzystać w celu uzyskania: recepty na stosowane przewlekle leki, konsultacji specjalistycznych i badań dodatkowych, poza niezbędnymi w danym momencie, nie otrzymamy też zwolnienia lekarskiego, wniosku do ZUS, skierowania do sanatorium oraz innych zaświadczeń i druków medycznych niezwiązanych z aktualnym zachorowaniem. Należy pamiętać, że SOR jest przeznaczony dla pacjentów wymagających pomocy w stanie nagłym, i nie zastępuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej.

Odwiedziny Pacjentów w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie: odbywają się codziennie w godzinach 14 – 17; w jednym czasie u jednego pacjenta może przebywać jedna osoba odwiedzająca; czas odwiedzin – do 30 minut; odwiedzający przed wejściem do oddziału powinien zdezynfekować ręce oraz założyć maseczkę osłaniającą usta i nos. Obowiązuje zakaz odwiedzin ze strony osób z objawami infekcji dróg oddechowych.

Nocną i świąteczną opiekę mamy też w:

- Regionalnym Centrum Medycznym w Białogardzie, ul. Chopina 29, tel. 94 312 02 88, 512 644 091

- Darłowo, punkt medyczny, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 32, tel. 94 314 47 33, 505 725 624, 609 572 999 (w ramach umowy ze szpitalem w Sławnie),

- Kołobrzeg, Regionalny Szpital, ul. Łopuskiego 31-33, tel. 94 353 03 56, 94 353 02 72,

- Sławno, Szpital Powiatowy, ul. I Pułku Ułanów 9, tel. 59 810 63 50, 512 617 031, 505 725 836,

- Szpital w Szczecinku, ul. Kilińskiego 7, tel. 94 37 26 891

Więcej na: https://www.nfz-szczecin.pl/omm9b_gdzie_po_nocna_i_swiateczna_opieke_zdrowotna.htm