Nowa kampania prewencyjna KRUS [ROZMOWA]

2023-02-10 10:50
Nowa kampania prewencyjna KRUS-u ruszyła w Zachodniopomorskiem
Autor: MK Nowa kampania prewencyjna KRUS-u ruszyła w Zachodniopomorskiem

„Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami” – to hasło nowej kampanii Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która właśnie się rozpoczęła. Ma na celu zapobieganie skutkom niewłaściwego stosowania i magazynowania w gospodarstwie rolnym środków ochrony roślin, nawozów, paliw itp. oraz popularyzowanie zasad ochrony środowiska naturalnego.

- Intensyfikacja produkcji rolniczej, zmiany w technologii uprawy roślin i hodowli zwierząt spowodowały, że środki chemiczne zawierające wiele substancji toksycznych są stosowane i magazynowane w coraz większych ilościach. Każdy z tych preparatów niewłaściwie użyty, magazynowany czy transportowany może stanowić poważne zagrożenie dla ludzi i zwierząt, jak również negatywnie oddziaływać na inne organizmy żywe. Stąd kolejna kampania prowadzona przez nas – powiedział Radiu Plus dyrektor oddziału regionalnego KRUS w Koszalinie, Jan Górski.

Pracownicy KRUS-u w ramach kampanii dużą uwagę poświęcać będą ochronie dzieci oraz innych osób przebywających na terenie gospodarstw rolnych przed szkodliwym oddziaływaniem np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw, właściwemu postępowaniu z opakowaniami po tych substancjach oraz zapobieganiu ich niekontrolowanemu przedostawaniu się do wody i gruntu. Wszelkie szczegóły na stronie krus.gov.pl.

Listen to "Jan Górski, KRUS Koszalin" on Spreaker.