Nowa stacja meteorologiczna w Białym Borze

2023-02-03 12:09
Nowa stacja meteo stanęła w Białym Borze
Autor: www.wzp.pl Nowa stacja meteo stanęła w Białym Borze

Zbierają dane pogodowe przydatne gospodarstwom rolnym położonym w pobliżu, a rejestrowane parametry służą rolnikom m.in. w podejmowaniu decyzji związanych z ochroną roślin. W Białym Borze stanęła nowa stacja meteorologiczna.

- To uszczelnienie systemu monitoringu zjawisk pogodowych i wiarygodniejsze dane dotyczące województwa, a także możliwość przewidzenia z dużym prawdopodobieństwem wystąpienia opadów, co wiąże się bezpośrednio z zaplanowaniem zabiegów agrotechnicznych i ułatwieniem planowania pracy rolnikom Pomorza Zachodniego - mówił podczas otwarcia stacji członek zarządu Stanisław Wziątek.

Stacja meteorologiczna, która stanęła w Białym Borze, wyposażona została m.in. w czujnik temperatury i wilgotności względnej powietrza, wiatromierz, czujnik temperatury gruntu, deszczomierz korytkowy, czujnik  usłonecznienia oraz panel fotowoltaiczny. Dofinansowanie z budżetu województwa wyniosło 50 tys. zł, a całkowita wartość zadania to blisko 80 tys. zł.

O środki z budżetu województwa zachodniopomorskiego mogły starać się te gminy, które realizowały w 2022 r. zadanie polegające na posadowieniu stacji meteorologicznych oraz zobowiązały się do nieodpłatnego, nieograniczonego przekazywania danych pochodzących z tych stacji województwu.

Dotacja, w wysokości 50 tys. zł każda, trafiła do czterech zachodniopomorskich gmin: Rymań, Rąbino, Grzmiąca i Biały Bór. Każda z nich posadowiła na swoim terenie po jednej stacji meteorologicznej.