O podwyżki i uregulowanie pracy pielęgniarek w DPS wnioskuje posłanka lewicy

2021-08-24 16:05
posłanka Lewicy o problemach pracowników DPS
Autor: brak danych

O podniesienie wynagrodzeń pracowników Domów Pomocy Społecznej oraz o uregulowanie pracy w tych instytucjach pielęgniarek i pielęgniarzy wystąpiła koszalińska posłanka Lewicy, Małgorzata Prokop - Paczkowska.

W tej sprawie złożyła w sejmie projekt ustawy, który po kilku miesiącach nadal nie trafił pod obrady. Posłanka sygnalizuje, że obecnie status pielęgniarek zatrudnionych w DPS jest inny niż w sytuacji, gdy pracodawcą jest ośrodek zdrowia lub szpital, bo domy pomocy społecznej nie są zakładami opieki zdrowotnej ale jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej. Podobnie jeśli chodzi o uprawnienia do pracy pielęgniarek, te pracujące w domach pomocy społecznej przez okres pięciu lat tracą prawo do wykonywania zawodu pielęgniarskiego ze względu na to, że nie pracują w jednostce medycznej. Czy ustawa trafi wreszcie pod obrady sejmu - przekonamy się po wakacjach, w przeciwnym razie Domy Pomocy Społecznej mogą mieć coraz większe problemy ze skompletowaniem odpowiedniej liczby personelu medycznego. (AGu)

posłanka Lewicy, Małgorzata Prokop - Paczkowska