Oferta PUP w walce z bezrobociem

2014-09-03 20:05
Po pandemicznym wzroście teraz bezrobocie powoli spada.
Autor: brak danych

Bon stażowy, szkoleniowy, zatrudnieniowy i na zasiedlenie- to nowe metody na walkę z bezrobociem!

Skierowane są do mieszkańców Koszalina, którzy nie ukończyli 30. roku życia. Bony pokrywają nawet w 100 procentach wydatki związane ze stażami, szkoleniami zawodowymi czy dojazdami do miejsca pracy. Do tej pory z bonów skorzystało ok. 50 bezrobotnych. Wnioski można składać w powiatowym urzędzie pracy, w Koszalinie do końca roku. Z Henrykiem Kozłowskim, dyr. Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie rozmawiała Wioleta Jędrzejczyk-Betlińska: (AGu)

PUP Koszalin rozmowa