Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę

2014-06-17 14:08
Szczegółowy program pielgrzymki na plakacie
Autor: brak danych

Spotkaniu z nauczycielami 1-2 lipca przewodniczył będzie biskup koszalińsko- kołobrzeski Edward Dajczak

Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę odbędzie się w dniach 1-2 lipca. Spotkaniu z nauczycielami przewodniczył będzie biskup koszalińsko- kołobrzeski Edward Dajczak, delegat Episkopatu Polski ds. nauczycieli. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania będzie Moc nawrócenia. W programie dwudniowej pielgrzymki, poza Eucharystią, Apelem Jasnogórskim i nabożeństwem Drogi Krzyżowej na wałach, wykłady: ks. prof. Henryka Seweryniaka z UKSW w Warszawie, Marcina Jakimowicza z redakcji Gościa Niedzielnego, bpa Grzegorza Rysia z Krakowa. Duszpasterstwo Nauczycieli Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej organizuje wyjazd na tę pielgrzymkę. W programie wyjazdu poza udziałem w pielgrzymce także zwiedzanie Wrocławia i Msza św. w archikatedrze. Trasa autokaru: Słupsk, Koszalin, Szczecinek, Piła. Szczegółowy program pielgrzymki na plakatach oraz na stronie www.duszpasterstwonauczycieli.pl. Alicja Górska