Ograniczenie odwiedzin w słupskim Szpitalu

2021-10-27 14:38
Szpital
Autor: Unsplash

W związku z utrzymującym się w kraju stanem zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2 i w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku wprowadził ogranicza odwiedziny u pacjentów na oddziałach szpitalnych.

W przypadku ciężkiego stanu klinicznego i terminalnego pacjenta dopuszcza się – za zgodą Ordynatora/Koordynatora/Lekarza dyżurnego - odwiedziny najbliższej rodziny. Odwiedziny mogą odbywać się pojedynczo przez maksymalnie 30 minut. Osoba odwiedzająca musi być zaszczepiona (certyfikat do wglądu) lub posiadać test PCR lub antygenowy wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed odwiedzinami. Odwiedzającego obowiązuje maseczka zakrywająca usta i nos, brak odzieży wierzchniej, którą należy pozostawić w szatni szpitalnej oraz dezynfekcja dłoni. Ograniczenia będą obowiązywały do odwołania.