Organizacje pozarządowe w trosce o zdrowie psychiczne

2015-08-31 14:47
niepełnosprawność
Autor: brak danych

Zachodniopomorskie organizacje pozarządowe mogą starać się o dofinansowanie inicjatyw zwiększających integrację społeczną osób z zaburzeniami psychicznymi. Pieniądze na ten cel pochodzą z budżetu Samorządu Województwa.

Głównym celem konkursu jest wyłonienie ofert organizacji pozarządowych, które propagują postawy zrozumienia wobec osób z zaburzeniami psychicznymi (m.in. depresje objawiające się zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju, schizofrenią). Na dofinansowanie mogą liczyć także przedsięwzięcia wspierające dzieci i młodzież zagrożone depresjami i samobójstwami. Zaplanowane projekty mogą być realizowane np. przez spotkania edukacyjne, warsztaty, konferencje. Oferty organizacji pozarządowych zostaną wybrane w otwartym konkursie. Budżet konkursu to 35 tys. zł. Dokumenty będą przyjmowane do 2 września 2015 r. w Kancelarii Ogólnej przy ul. Korsarzy 34 w Szczecinie lub w Wydziale Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego mieszczącym się przy ul. Starzyńskiego 3 w Szczecinie (pokój nr 329,sekretariat). Ogłoszenie konkursu, przydatne dokumenty: http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/otwarty-konkurs-ofert-na-wspieranie-zadan-z-zakresu-promocja-zdrowia-psychicznego-i (AGu)