Osoby niepełnosprawne będą miały łatwiejszy dostęp do budynków użyteczności publicznej w Słupsku

2022-10-20 15:42
niepełnosprawni
Autor: Pixabay.com

Osoby niepełnosprawne będą miały łatwiejszy dostęp do budynków użyteczności publicznej w Słupsku. Miasto pozyskało ponad 220 tys. zł, wygrywając konkurs organizowany przez PEFRON, a finansowany ze środków unijnych. Wygraną Słupsk przeznaczy na likwidację barier architektonicznych w trzech wybranych obiektach miejskich.

Słupsk otrzymał grant na realizację projektu pn. „Dostępny Słupsk - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Miasto Słupsk dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami”, złożonego w ramach naboru ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Głównym celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług publicznych, dzięki dostosowaniu wybranych budynków użyteczności publicznej do wymogów dostępności określonych w Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Do projektu miasto wybrało siedzibę główną Urzędu Miejskiego przy pl. Zwycięstwa 3, obiekt przy ul. Grottgera 13 w Słupsku, w którym będzie funkcjonowała Straż Miejska oraz Zarząd Infrastruktury Miejskiej oraz budynek przy ul. Słonecznej 15D, gdzie mieści się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Zakres prac obejmuje najbardziej niezbędne zadania, służące polepszeniu dostępności obiektów dla osób z niepełnosprawnościami.

W nowej siedzibie ZIM-u i SM przy ul. Grottgera 13 zaplanowano wykonanie dojazdu do parkingu oraz miejsc parkingowych dla osób ze szczególnymi potrzebami, a także modernizację podestu i schodów zewnętrznych, wykonanie podjazdu dla os. niepełnosprawnych wraz z balustradami oraz remont placu przed wejściem głównym do budynku. Poprawić ma się także oznakowanie wewnętrzne budynku poprzez zakup i montaż tablicy informacyjnej, planów tyflograficznych, tabliczek informacyjnych w języku Braille’a oraz piktogramów.

W budynku MOPR-u wymienione zostaną drzwi wejściowe oraz wewnętrzne zgodnie z zalecaniami audytu dostępności architektonicznej przeprowadzonego w MOPR we wrześniu ubiegłego roku. Do ratusza zakupione zostaną pętle indukcyjne, które będą mogły być zastosowane w miejscach obsługi klienta i które posłużą osobom niedosłyszącym.

Całkowite wydatki w projekcie to ponad 310 tys. zł. Otrzymany grant to ponad 220 tys. zł. Projekt ma zostać zrealizowany do czerwca przyszłego roku.

Listen to "Justyna Pluta, dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami w słupskim Urzędzie Miejskim" on Spreaker.