Osoby niepełnosprawne z Koszalina mogą liczyć na osobistego asystenta

2022-01-12 17:59
Niepełnosprawność
Autor: Unsplash

Koszalin otrzymał najwyższe dofinansowanie w województwie zachodniopomorskim na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022.

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych. Na wsparcie asystenta mogą liczyć dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Program ma zapewniać: możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym, ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych; zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Dofinansowanie projektu wyniesie 2 400 400 zł. Całkowita wartość projektu to 2 448 408 zł. W Koszalinie Program był realizowany w 2020 i 2021 roku przez Spółdzielnię Socjalną „Opieka Ty i Ja”. Gmina po podpisaniu umowy z Wojewodą i otrzymaniu środków zleci realizację zadania organizacji pozarządowej w ramach konkursu ofert.

- Bardzo się cieszę, że Koszalin otrzymał tak wysokie wsparcie, które uzupełni usługi społeczne w mieście – mówi prezydent Piotr Jedliński. - Jest to ogromne wsparcie dla osób niepełnosprawnych, które pomoże im nie tylko podczas pokonywania trudności życia codziennego, ale także wesprze ich w integracji i aktywności, pomoże uniknąć przy tym wykluczenia społecznego. Mam nadzieję, że z programu skorzystają wszyscy, którzy się do niego zgłoszą.

Listen to "Anna Ginda, pełnomocnik prezydenta ds osób niepełnosprawnych w Koszalinie" on Spreaker.